Aquesta informació la trobaràs al següent enllaç on hi ha l'organigrama d'Alba amb els referents d'Àrea. 

https://aalba.cat/ca/c/organitzacio-8