El Programa Incorpora de "la Caixa" s’emmarca dins del projecte Foment de l’Ocupació de l’Obra Social “la Caixa” i s’adreça a persones que estan en risc d’exclusió social.

L’objectiu d’Incorpora és facilitar l’accés al món laboral i, per aconseguir-ho, fomenta de manera directa les capacitats d’inserció de les entitats socials adherides al programa i promou la sensibilització a favor de la inclusió social de les persones amb dificultats afegides mitjançant la recerca d’oportunitats laborals.

  •  Què oferim?

A través dels tècnics d’inserció de les entitats socials oferim un servei d’intermediació laboral que va des de la formació i la selecció de persones que busquen feina fins a la incorporació d’aquestes persones a un lloc de treball. D’aquesta manera, donem un suport integral durant totes les etapes del procés:

· Identifiquem els llocs de treball per cobrir i planifiquem la metodologia que cal seguir.
· Seleccionem perfils professionals en funció dels requeriments de l’oferta.
· Oferim ajuda per a l’adaptació al lloc de treball.
· Fem un seguiment del treballador després de la inserció.

A més assessorem sobre les obligacions vinculades a la inserció laboral de persones an risc d’exclusió social i sobre les bonificacions per contractar persones en risc d’exclusió social i la desgravació fiscal corresponent.

  •  A qui ens adrecem?

A les empreses i les institucions que consideren que han de ser un agent actiu de la societat i que la responsabilitat social corporativa (RSC) repercuteix de manera positiva en els accionistes, els treballadors, i els clients perquè aporta valor afegit a la marca.

A les empreses que vulguin anar més enllà de les obligacions que estableix la llei, amb un comportament empresarial responsable, i que es vulguin avançar a la gran majoria de les altres empreses respecte de les pràctiques socials, creant uan entitat compromesa amb la societat.

  •  Quins beneficis obtindreu?

· Aportareu valor afegit a l’empresa i rebreu el reconeixement social dels clients, els proveïdors i els treballadors.
· Esdevindreu una empresa que s’implica en el territori i que en contribueix al desenvolupament i l’equilibri social.
· Sereu una empresa col·laboradora, juntament amb d’altres entitats d’un programa que impulsa l’Obra Social “la Caixa”.
· Oferireu beneficiaris formats pel programa la possibilitat de fer pràctiques a la empresa.

  •  Som Punt Formador INCORPORA

L’Obra Social ”la Caixa” impulsa els PUNTS DE FORMACIÓ INCORPORA (PFI), adreçats a persones en situació de vulnerabilitat i a l’atur. Davant l’actual situació del mercat laboral és prioritari facilitar la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat a través de la formació de cursos amb continguts transversals i amb un seguiment personalitzat.

Oferim una capacitació professional que els permeti incorporar-se o tornar al mercat laboral. Així com, la vinculació de les empreses al programa Incorpora a través de l’oferta de pràctiques no laborals.

L’Associació Alba ha estat seleccionada per a gestionar un PFI i ho fa a través del projecte Enfoc que aglutina tots els serveis formatius que s’impulsen des de l’entitat (www.enfoc.cat).

  •  Donem resposta a les necessitats formatives de les empreses.

Els tècnics d’inserció s’encarreguen de realizar un procés de prospecció entre les empreses per detectar necessitats formatives lligades a nous llocs de treball. D’aquesta manera s’intenta donar resposta als problemes de les empreses i oferir a persones a l’atur cursos gratuïts a mida, amb pràctiques i amb possibilitats reals d’inserció.

  •  Pràctiques no laborals a les empreses.

Busquem la col·laboració de les empreses per tal que els nostres alumnes puguin realitzar pràctiques no laborals com a part obligatòria de la formació del curs. En total serien 80 hores de pràctiques a determinar i concretar amb l’empresa interessada d’acollir-les. La formació ofereix seguiment a l’alumne durant el temps que estigui realitzant les pràctiques i suport a l’empresa i un interlocutor directe en cas que ho necess