L'edifici s'ha dissenyat tenint en compte mesures d’estalvi i eficiència energètica perquè el consum sigui gairebé nul. S'ha apostat per l'ús d'energies renovables, la creació d'una coberta verda, la instal·lació de terra radiant, la concepció d’una façana ventilada, i el disseny d'un sistema de gestió integral de l'aigua.
A més, donarem vida a una estructura en estat d’abandonament i el seu disseny s’integrarà en el paisatge del territori.