El projecte es basa en un model d’acolliment residencial innovador, obert a la comunitat i inclusiu, que ofereix també serveis i suports perquè les persones grans puguin seguir vivint a casa seva, amb l’objectiu de vetllar per una vellesa digne i activa i d’esdevenir un pol dinamitzador pel territori i la seva gent a nivell social, cultural i econòmic.
L'equipament pretén donar resposta a diferents necessitats existents en el territori: el dèficit de places d’habitatge per a persones amb discapacitat i les llargues llistes d’espera, la manca d’un espai adaptat i de serveis bàsics per atendre les persones grans o en procés d’envelliment, i la falta d’oportunitats laborals. L'objectiu es poder atendre de forma diària o habitual més de 100 persones i arribar a més de 1.000 persones usuàries de forma puntual.
A més, el projecte preveu poder generar 10 llocs de treball per a joves, dones i persones amb discapacitat a curt termini.