• EQUIP DE TREBALL:

  • Guants d'un sol ús.

  • Mascareta de prevenció (quirúrgiques, de roba o FFPP1)

  • Roba de màniga llarga i coll tancat

  • Bates o monos sencers en cas que sigui necessari (algunes tasques de neteja)

 • PROTOCOLS DE TREBALL:

  • Treballar amb guants i en treure’ls rentar bé les mans mínim 40-60 segons amb indicacions establertes i solució hidroalcohòlica

  • En desplaçar-nos en furgonetes respectar que hi hagi 1,5m. com a mínim de distància entre treballadors d’equips .

  • En el client parlar l’imprescindible i a 2m. de distancia. Si podem acordar un mètode per no coincidir, millor.

  • Cada servei utilitzarà un lavabo diferent, es netejaran de forma continuada, hem d’intentar entrar-hi quan no hi hagi ningú. Cal rentar-nos les mans abans i després.

  • Els torns de treball d’un mateix servei no s’han de trobar (tampoc el monitor) es realitzaran canvis de torn per escrit  (bugaderia).

  • Els equips de treball no entraran en contacte amb cap altre equip ( espais diferents de treball per, per bugaderia, per neteja  i per cuina ), ni en l’estona de descans, es pactarà una zona per cada grup, allunyada de la resta.

  • No s’utilitzaran zones comuns: ni cafeteres, ni font d’aigua, etc.

 
 • TOTS ELS PROFESSIONALS netejaran diàriament la seva roba que han portat per venir a treballar. La de  treball, i la seva roba personal.
 • VESTUARIS I ZONES DE TREBALL: es netejaran i desinfectaran diàriament.
 

ESPECIFICACIONS BUGADERIA:

 • RECEPCIÓ DE LA ROBA

Els clients de la bugaderia entraran pel magatzem i sempre els atendrà una mateixa persona amb guants i mascareta, respectant la distancia de 2 metres. El client no entrarà a la bugaderia. Després d’atendre al client, realitzarem els següents passos:
 1. Ens traurem la mascareta amb els guants
 2. Ens traurem els guants
 3. Ens tornarem a rentar les mans amb aigua i sabó mínim 40-60 segons.
 • ROBA BRUTA:

Es tria la roba i es posa al carro i s’envia cap a la rentadora , qui obre i tanca la rentadora és el personal de l’equip de roba bruta que farà neteja de la rentadora, taules, carros,...
 • ROBA NETA

L’equip de roba neta programa les rentadores,  és qui buida rentadores i carrega assecadores i després planxa la roba i l'ensaca.
 • TRANSPORT:

  • Conductors:  En el moment de carregar la roba bruta als diferents centres sanitaris, que vagin protegits (guants, mascareta i màniga llarga).

  • Un cop facin la descàrrega dels sacs al magatzem netejaran i desinfectaran  els carros metàl·lics i la caixa de la furgoneta