El Certificat de d’Excepcionalitat té una durada màxima de 3 anys, després d’aquest període serà necessari sol•licitar una nova declaració d’excepcionalitat.