> Guia de prescripció d’exercici físic per a la salut : manual molt tècnic, però que posa les bases de la pràctica esportiva. 


> Exercicis d'escalfament

> Exercicis de relaxació

> Exercicis d'estiraments

> Exercicis d'enfortiment