> Altaveu Dincat: Webinar sobre El codi civil i la capacitat jurídica. Implicacions de la Reforma de la legislació civil i processal d’àmbit estatal en matèria de capacitat jurídica a Catalunya

Programa: https://www.dincat.cat/wp-content/uploads/2021/07/Programa_ALTAVEU_El-codi-civil-i-la-capacitat-jur%C3%ADdica-1.pdf

Vídeo: https://youtu.be/fU5A7a3Ats4 

> Familias y personas con discapacidad conocen la Reforma de la legislación civil sobre incapacitación - Plena Inclusión
Vídeo: https://www.plenainclusion.org/noticias/familias-y-personas-con-discapacidad-conocen-la-reforma-de-la-legislacion-civil-sobre-incapacitacion/

> Preguntes i respostes sobre la reforma del codi civil en lectura fàcil - Plena Inclusión (traducció al català)
Document molt bàsic sobre la nova reforma del codi civil que ajuda a situar en el nou context i els canvis que suposa per a les persones amb discapacitat. 


DESCARREGA


> Revista VOCES i especial sobre la reforma del codi civil:

https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/02/voces_457-vf_0.pdf

> Com garantir la capacitat jurídica de les persones amb disCapacitat en igualtat de condicions

https://www.santpereclaver.org/com-garantir-la-capacitat-juridica-de-les-persones-amb-discapacitat-en-igualtat-de-condicions/
 

> De la tutela als suports: La reforma de el Codi Civil i de la Llei Processal en matèria d'incapacitat i tutela

https://www.abogacia.es/ca/actualidad/opinion-y-analisis/de-la-tutela-a-los-apoyos-la-reforma-del-codigo-civil-y-de-la-ley-procesal-en-materia-de-incapacidad-y-tutela/

> Guia per facilitar la comprensió dels canvis en les lleis relacionades amb el suport a l'exercici de la capacitat jurídica que són d'aplicació a Catalunya.

ADdica/Document FAQs Reforma exercici de la capacitat Juridica _Dincat.pd

> L'impacte de la reforma en el dret civil.