LES NOSTRES LLARS RESIÈNCIA - ALEIX I ALBA

A l'Associació Alba comptem amb dues llars residències de caràcter temporal o permanent, per a persones amb discapacitat intel•lectual que necessiten diferents tipus de suport per desenvolupar una vida autònoma tant en la propia llar com en la comunitat. (DECRET 318/2006 dels serveis d'acolliment residencial).

A la LLAR ALEIX hi viuen 37 persones

A la LLAR ALBA hi viuen 13 persones

Treballem amb la metodologia Planificació Centrada en la Persona (PCP), tenint en compte que volen les persones i oferint activitats i recursos adreçats a aconseguir els seus desitjos en la mesura que sigui possible.

És un servei de qualitat que ofereix un tracte de confiança, proper i familiar, tant a les persones ateses com a les seves famílies, i tot això gràcies a la tasca de bons professionals.

ACTIVITATS: al llarg de la setmana, durant la tarda es duen a terme diferents projectes, desenvolupats a partir de les demandes i necessitats de les persones: reciclatge, musical, entre d’altres.

Durant l’assemblea que es duu a terme setmanalment i amb l'orientació de les educadores, es decideixen les activitats d’oci pel cap de setmana. Per exemple, passejar, anar a fer un beure, al mercat, a les fires, manualitats, cinema, taller de cuina, etc.

Es realitzen també activitats i/o suports temporals gràcies al coneixement i la tasca dels nostres AMICS voluntaris.

Des de cada una de les llars residència s'elabora un blog on podeu seguir totes les activitats i novetats del servei i de les persones que hi viuen.

- BLOC LLAR ALEIX

- BLOC LLAR ALBA

FAMÍLIA: és un dels eixos estratègics com a entitat: el nostre puntal. Oferim un tracte de proximitat, de confiança i suport professional. Així doncs, vetllem per la implicació de la família, no tan sols en el projecte de vida de la persona, sinó en la millora del funcionament del servei. Fem trobades amb famílies, entrevistes personalitzades, etc.

PROFESSIONALS: equip de persones qualificades i en constant formació que actuen com a facilitadors de la vida quotidiana. Un equip amb un alt nivell d’implicació i amb l’ètica, com a eix vertebrador de la seva tasca.

SERVEIS QUE OFERIM:

Allotjament      Foment dels hàbits d'autonomia personal
Acolliment i convivència      Convivència i foment de les relacions interpersonals i socials.
Manutenció      Foment de l'oci i el lleure
Atenció o cura personal      Assessorament i supervisió
Suport a la Salut i seguretat personal a la llar.      Atenció conductual

SERVEI DE SUPORT A LA LLAR

El Servei de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar de l'Associació Alba inicia el seu treball l'any 2002. És un programa adreçat a persones que necessiten diferents tipus de suport per desenvolupar en una vida autònoma tant en la pròpia llar com en la comunitat. La població objecte d'atenció són persones amb discapacitat intel.lectual o amb malaltia mental, amb edat compresa entre els 18 i els 65 anys, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, que visquin en pisos o vulguin viure soles, en parella o amb altres persones i que necessitin de suport.

Actualment estem atenent a 14 persones de l'Urgell i Segarra i 5 més a l'àrea del Pallars Jussà.

LLAR

Organització d'àpats: menús i compres
Reparacions i altres: identificació i solucions (contacte amb professionals, pressupostos...)
Neteja de la llar: planificació
Gestions diverses: control de rebuts, pagaments diversos, relacions amb la comunitat de veïns, etc.

PERSONAL
Higiene personal
Desenvolupament i/o manteniment de capacitats cognitives
Relacions interpersonals

COMUNITAT
Ús de serveis i recursos dins la comunitat
Participació en activitats de caire lúdic
Vinculació amb entitats i/o associacions