El finançament del projecte s'articula al marge del sistema financer convencional, implicant a les persones usuàries, el seu teixit social, les finances ètiques cooperatives, l'administració pública i el conjunt de la societat.

  • Préstecs per part de Coop57: 1.300.000 euros.
  • Subvencions: 1.026.500 euros.
  • Accions de captació de fons: 96.665 euros.
  • Emissió de títols participatius: 200.000 euros.
  • TOTAL: 2.623.165 euros.

Les diferents fonts de finançament explicades ja estan pràcticament assolides, faltant només la present emissió de títols participatius per completar l'objectiu de finançament i fer realitat aquest projecte.

L'emissió de títols participatius cobreix una doble funció, ja que, apart de ser clau per completar les necessitats de finançament del projecte, vol implicar al conjunt de la base social de l'entitat i de Coop57 i així convertir aquest projecte en quelcom col·lectiu, amb capilaritat on el teixit social participi directament de l'èxit del projecte.