A l'Associació Alba creiem que les famílies són el nostre puntal. Per això, treballem per atendre les seves inquietuds i necessitats per tal de facilitar-los el màxim de serveis que contribueixin a garantir el seu benestar i qualitat de vida.

 

Els nostres objectius són:

  • Informar, orientar i assessorar les famílies i fer un seguiment individualitzat
  • Des dels serveis realitzem reunions anuals amb cada una de les famílies per fer una avaluació de la persona i valorar el servei
  • Treballem projectes de futur que siguin d'interès i/o necessitat per les famílies
  • Enfortim el sentiment de pertinença i confiança mútua
  • Impulsem xerrades, jornades i accions diverses 

Cada servei disposa d'un professional de referència de famílies:            

Xisca Mora  
        
Begonya Chia
Begonya Soler
   
Anna  Martí