Voluntariat de curta durada, de dues setmanes a dos mesos,

Voluntariat de llarga durada, de sis mesos a un any.

Qui ha realitzat un voluntariat de curta durada té encara opció a realitzar-ne un de llarga durada. En canvi, el voluntariat de llarga durada només es pot realitzar una sola vegada.

Va dirigit a joves entre 17 a 30 anys. Es pot iniciar el procés abans dels 17 anys sempre i quan el mínim d’edat necessari s’hagi assolit en el moment de presentació del projecte.

El CES cobreix els vols d’anada i tornada (fins a un màxim en funció de la distància en quilòmetres) l’allotjament i la manutenció, la capacitació lingüística (per mitjà d’un plataforma online) i també ofereix uns diners de butxaca mensuals per les petites despeses personals.

L'entitat d'acollida serà la responsable de la gestió de tot el procediment administratiu i financer de la sol·licitud.

Els conceptes que es subvencionen en un projecte de CES són els següents:

Per part de l'entitat d'enviament  

 

 
  Viatge

 
100%

 
  Assegurança  

 
 100 % 

 

Per part de l'entitat d'acollida  

 

 Diners de butxaca per al voluntari

 
  Quantitat fixa depenent del país d'acollida
                  ( entre 90 I 115€ )

 Activitats d'acollida
 (Allotjament, manutenció, formació lingüística, 
 transport local, administració i tutoria)

 
100% del cost

 

El SVE disposa d’assegurança que cobreix tots els costos que es puguin derivar de qualsevol problema que pugui sorgir al llarg del vostre voluntariat.

Inicialment és necessari disposar d’una entitat d’enviament, en aquest cas l’Associació Alba, que serà qui realitzarà les funcions d’intermediari i ens proporcionarà seguiment al llarg de tot el procés.

El primer pas a fer és fer recerca dels diferents projectes en que estem interessats en la base de dades del CES. Podem escollir els projectes en funció a la temàtica o en funció al país de destí.

És útil que de bon principi tinguis més o menys definit ON vols anar (a qualsevol país de la Unió Europea o a països associats), QUANT DE TEMPS (de 2 a 12 mesos), a partir de QUAN vols marxar i QUÈ vols anar a fer (activitats relacionades amb el de medi ambient, art i cultura, activitats amb infants, joventut, esport, o molts altres temes). 

Caldrà que trobis un projecte que et motivi i que pugui acollir-te. A Base de Dades es poden consultar els projectes per l'opció temàtica i país.
https://europa.eu/youth/evs_database_es

Hi ha una àmplia varietat de temàtiques sobre les que realitzar un CES. Hi ha voluntariats encarats a àrees socials, culturals, de noves tecnologies, educatives, de lleure, ambientals, etc.

Aleshores és necessari redactar una carta de motivació, generalment en anglès, exposant el per què estic interessat en realitzat un voluntariat europeu, quines són les meves capacitats, què és el que crec que puc aportar a aquella organització, etc. Recomanem redactar cartes de motivació formals i personalitzades a cada projecte i/o organització.

Un cop disposem d’una bona carta de motivació (sempre amb l’ajuda i supervisió de l’entitat d’enviament), hem d’iniciar el procés d’enviament de cartes a diferents organitzacions. Algunes estaran interessades en nosaltres, d’altres no, és per això que és necessari enviar-ne el màxim possible.

Hi ha tres dates per a la presentació de sol·licituds. (febrer, abril, octubre). Les entitats d’acollida i enviament s’encarreguen de fer els tràmits i la sol·licitud.

Un cop entregat el projecte ens hem d’esperar un mes i mig per saber si aquest rebrà finançament i per tant podrem realitzar el voluntariat, i després d’un mes i mig més ja podrem iniciar l’activitat voluntària.

Aquest és el calendari de presentació de sol·licituds de subvenció i els terminis d'incorporació als que fan referència:

Per projectes bilaterals i amb països veïns:

   Data d'inici del projecte de CES

   Termini màxim de presentació de la sol.licitud

   De l'1 de maig al 31 d'octubre

   4 de febrer

   De l'1 d'agost al 31 de gener

   30 d'abril

    De l'1 de gener al 31 de juny

   1 d'octubre

 

Per a projectes amb organitzacions amb seu en "altres països del món" i els projectes d'àmbit europeu, o quan el sol?licitant tingui seu en "països veïns":

 

   Data d'inici del projecte de CES

   Termini màxim de presentació de la sol.licitud

   De l'1 de juliol al 30 de novembre

 1 de febrer

   De l'1 de novembre al 30 de març

 1 de juny

   De l'1 de gener al 31de juliol

 1 de setembre

Aproximadament un mes després del termini de presentació de la sol·licitud, l'entitat d'enviament coneixerà, a través de l'entitat d'acollida, si aquesta sol·licitud se li ha aprovat o no. En cas d'aprovació, es procedirà a la signatura de l'Acord d'Activitats (en el que es concretaran les dates, les teves activitats, els horaris, el tipus d'allotjament, les tutories, la formació lingüística, els períodes de pagament, els detalls financers, etc.). És important de que et fixis atentament en el contingut d'aquest document, ja que és on s'hi detallen tots els elements del teu projecte. Al signar-lo, acceptes tot el que hi diu i et compromets a portar-ho a terme.

Seguir buscant i no desistir. Hi ha milers de projectes en la base de dades i de ben segur que en trobareu un per vosaltres!

En general hem de comptar sobre uns sis mesos, entre que busquem el projecte, ens accepten, es fa la sol·licitud i esperem que ens donin una resposta de si hi ha finançament per que el puguis fer.