> Recomanacions per fer transferències:

És aconsellable ser dos persones o ajudar-se de grues o aparells mecànics per fer maniobres complicades sobretot amb persones no col·laboradores.
Revisar sempre que les cadires de rodes o els llits estiguin frenats abans de fer qualsevol transferència.
Important bloquejar mitjançant els peus els peus de la persona que anem a transferir en cas de no ser col·laboradora. 
Des de la posició descans damunt del llit fins a assegut:
  • Utilitzar la màxima col·laboració de la persona mobilitzada. Si fem la transferència en un llit articulat la posició inicial del llit ha de ser amb el cap del llit en màxima flexió. 
  • Acomodar un braç per la part superior de l’esquena a l’altura de les espatlles (amb el braç que queda a la part del cap del llit) i l’altra sobre zona lumbar (amb el braç que queda a la part dels peus del llit) per acompanyar o fer de forma passiva el canvi de tombat a assegut al límit del llit. És important per al cuidador fer el moviment en bloc, mantenint una curvatura harmònica de l’esquena amb els genolls flexionats i que l’altura del llit estigui per sobre dels genolls. 
  •  Es comú que la persona enllitada es maregi després de la transferència, per tant caldria comprovar l’estat de la persona i en cas que estigui marejat deixar-lo uns minuts de descans.

> Recomanacions per treballar de peu:

Repartir el pes sobre un peu adelantat per permetre el descans de la musculatura lumbar. Seria ideal ficar el peu adelantat sobre una superfície d’uns 20 cm d’altura respecte l’altre peu. 
Mantenir l’esquena recta evitant flexionar el tronc cap endavant o inclinar el coll en excés.
Mantenir en la mesura del possible els elements que es siguin necessaris a l’abast per no fer moviments excessius amb els braços. Aquests moviments poden ser lesius per l’esquena sobretot quan s’accedeix a material més llunyà que 40 cm.

> Recomanacions per aixecar pesos:

Evitar per complet aixecar un pes amb les cames estirades i utilitzant la flexió del tronc. Per a fer-ho de forma correcta utilitzarem la flexió de genolls i de maluscs, intentant evitar la inclinació de l'esquena.
La millor posició per matenir un pes és a prop del cos i no més amunt de l'altura del pit. Mentre es desplaça amb el pes carregat damunt del cos és important mantenir els genolls doblegats per evitar carregar la columna.

> Recomanacions posturals generals per treballar davant l'ordinador:

Posició dels peus plans a 90º del terra, és necessari que l'altura de la cadira sigui convenient perquè els peus estiguin ben recolzats a terra.

El tronc ha d'estar recolzat per complet al respatller de la cadira, en especial hem de prendre atenció a la zona lumbar que ha de matenir un angle de 90º amb els malucs.

És important no adelantar el cap i no aixecar les espatlles, posició relaxada. Important utilitzar el ratolí i el teclat amb una posició dels canells recta (evitant la inclinació).

Pantalla en disposició recta davant de la persona i allunyada a uns 50 cm, per evitar fer rotacions. La inclinació del cap respecte a l'ordinador ha de ser lleugera (uns 10-20º cap a munt per veure l'ordinador).