Amb l'objectiu de treballar cap a una Organització Centrada en la Persona, a banda dels serveis que oferim com a associació - determinats per l'administració - hem començat a treballar d'una forma més transversal, per àrees.

Hem realitzat un procés participatiu entre tots els equips i famílies per impulsar un canvi en la forma d'entendre i atendre a les persones (Planificació Centrada en la Persona). Per tenir èxit en aquest procés estem treballant des de fa temps en un canvi més profund que afecta a tota l'organització. 

Amb la implantació de la Planificació Centrada en la Persona a tota l'organització hem començat a treballar per àrees i projectes transversals i hem creat la figura del facilitador, un professional que acompanya i facilita les eines a les persones amb discapacitat perquè puguin assolir els seus somnis i objectius.

La voluntat d'aquesta nova metodologia i organització és poder oferir a les persones un pla d'atenció individualitzat en sintonia amb les seves necessitats i acompanyar-los per tal d'aconseguir-los. Les àrees que formen part de l'Organització Centrada en la Persona són:                                                              

L'Àrea de serveis comuns ofereix servei transversal a totes les àrees del Grup Alba. Està dividit en administració, economia i finançament, gestió integral (Transport, espais, informàtica), comunicació i captació de fons, processos i qualitat, RSO - ètica d'alba.

 


Núria Castellà
Referent Serveis Comuns
Llicenciada en ciències i tecnologia dels aliments
ncastella@aalba.cat

- Administració: Cristina Miró, llicenciada en educació especial. cmiro@aalba.cat

- Economia i finançament: Esther farreny, llicenciada en ADE. efarreny@aalba.cat
- Comunicació: Anna Homs, llicenciatura en periodisme. ahoms@aalba.cat
- Gestió integral:
· Informàtica: Xavi Plana, PFII Desenvolupament apliacions informàtiques. xplana@aalba.cat
· Gestió espais i transport: Xavi Marco, Diplomatura arquitectura tècnica. xmarco@aalba.cat 
 

Impulsem Alba Jussà el 2014 firmant un conveni amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà amb l’objectiu d’ajudar a impulsar la creació d’una entitat que ofereixi servei a persones amb discapacitat amb visió de plena inclusió.
 

Coneix Alba Jussà

 

Maria Helena Vicente

Referent Alba Jussà
Grau en educació social
mhvicente@aalba.cat

Oferim serveis a persones amb necessitats especials del territori, donem suport a les seves famílies i generem oportunitats gràcies al treball en xarxa amb administracions i entitats socials.
 

Coneix Espígol Serveis a la SegarraAlexandra Blasco
Referent Espígol Serveis a la Segarra 
Grau en psicopedagogia
ablasco@aalba.cat

L’eina jurídica de la qual disposa l’Associació Alba per impulsar els projectes de futur de l’entitat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones i les seves famílies. 

Coneix la Fundació Alba Futur 

 


Eva Fabregat Fontcuberta
Captació de fons- Fundació Alba Futur
efabregat@aalba.cat

L’equip directiu és l’òrgan que treballa de forma ètica, solidaria i participativa buscant la innovació i fomentant l'emprenedoria dels equips de treball per apoderar les persones. 

Treballem amb un model organitzatiu flexible, adaptatiu i àgil en presa de decisions. Desenvolupem els eixos estratrègics marcats. Està integrat per la directora i els referents de les l'Àrees del Grup. 
 

Maite Trepat
Directora Gerent del Grup Alba
Llicienciatura en INEF
mtrepat@aalba.cat

L'Àrea de Treball comprèn el Centre Especial de Treball (CET) amb els serveis de l'obrador El Rosal, neteja, bugaderia, jardineria i manipulats.

Aquests serveis estan dirigits tan a empreses com a particulars.  

Consulta tots els serveis fent click aquí.


 

 
Antonia Rodríguez

Gestora àrea de treball
FPII Delineació
arodriguez@aalba.cat

L'Àrea Alimentària compren la Cuina de col·lectivitats, el Restaurant el Cat i càterings. Treballem amb una cuina central que prepara menjar dels menjadors escolars, càtering i del restuarant El Gat i llars d'Alba. 

Comptem amb l'assessoria d'una empresa experta que ens ajuda a estandaritzar processos, nous menús i minimitzar incidències. 

A més, potenciem el lloguer dels espais d'Alba per càterings i celebracions.


 

 
Antonia Rodríguez

Gestora àrea alimentària
FPII Delineació
arodriguez@aalba.cat

L'Àrea de Lleure està gestionada per la cooperativa Lleure Quàlia que forma part del Grup Alba i que ofereix un model de lleure basat en la inclusió a la comunitat i la participació.
Des de Qualia s'ofereixen extraescolars i tallers, casalets, lleure inclusiu, activitats a la Casa de Colònies de la Vall de Boí, activitats esportives des del Club Esportiu Alba i activitats de lleure per a persones amb malaltia mental través del Club Social Airecel.  

Quàlia treballa des d’un punt de vista integral amb la màxima qualitat, combinant l’experiència en el sector de l’alimentació i la restauració col·lectiva amb l’educació en valors a través del lleure. Ofereixen serveis a persones, famílies, entitats, escoles i administracions que se sentin identificades amb els valors del seu projecte. 

Més informació: www.lleurequalia.cat


 
Lluís Nadal
Director Quàlia Cooperativa de Lleure
Llicienciatura biologia
lluis@lleurequalia.cat

A l'Àrea d'Habitatge hi ha tot el parc d'habitatges d'Alba: llar Alba, llar Aleix i la nova llar residència de Sant Martí.

A més, oferim un programa de Suport a la Llar (PSALL) i el Servei d'Atenció Domiciliària tan privat com públic. 

 Pilar Font
Gestora àrea d'habitatge
Llicenciatura psicologia​​​​​​​
pfont@alba.cat

L'Àrea Educativa Terapèutica compren el Centre de Desenvolupament Intantil i Atenció Precoç (CDIAP), l'Escola Alba, el Centre Ocupacional Alba, i el Centre Ocupacional Espígol.

Aquesta nova àrea millorarà la coordinació entre els serveis i el seguiment de les persones gràcies a la nova organització Centrada en la Persona.  

Susanna Samper
Gestora àrea educativa
Llicienciatura educació social - psicopedagogia
ssamper@aalba.cat

L'Àrea de formació i inserció, sota el nom d'Enfoc, desenenvolupa serveis com a Punt Formador Incorpora, el Programa Incorpora, formació interna i externa

També inclou el Centre de Recursos Europeus, voluntariat i el servei de Prelaboral.

 

Mar Escoté
Gestora àrea formació i inserció
Llicenciatura psicologia
mescote@aalba.cat

Gràcies a l'Organització Centrada en la Persona, l'Àrea de Persones i Famílies capacita a les persones per la defensa dels seus drets i la participació en els òrgans de l'entitat. 

També treballem amb les famílies i apostem per implementar l'ètica i els drets de les persones. 

Realitzem projectes de persones i famílies i també de participació, formació i inclusió. 

 

Susanna Samper
Gestora àrea de persones i famílies
Llicienciatura educació social - psicopedagogia
ssamper@aalba.cat