Amb l'objectiu de treballar cap a una Organització Centrada en la Persona, a banda dels serveis que oferim com a associació - determinats per l'administració - hem començat a treballar d'una forma més transversal, per àrees.

Hem realitzat un procés participatiu entre tots els equips i famílies per impulsar un canvi en la forma d'entendre i atendre a les persones (Planificació Centrada en la Persona). Per tenir èxit en aquest procés estem treballant des de fa temps en un canvi més profund que afecta a tota l'organització. 

Amb la implantació de la Planificació Centrada en la Persona a tota l'organització hem començat a treballar per àrees i projectes transversals i hem creat la figura del facilitador, un professional que acompanya i facilita les eines a les persones amb discapacitat perquè puguin assolir els seus somnis i objectius.

La voluntat d'aquesta nova metodologia i organització és poder oferir a les persones un pla d'atenció individualitzat en sintonia amb les seves necessitats i acompanyar-los per tal d'aconseguir-los. Les àrees que formen part de l'Organització Centrada en la Persona són:                                                              

ÀREA DE LLEURE

Vetllem per a oferir un lleure adaptat a tothom

Tenim un model de lleure basat en els conceptes: inclusió, comunitat i participació. Per això, disposem d'un equip que programa activitats de lleure obertes a totes les persones dels diferents serveis i que integra les diverses necessitats i especificitats:

 

-Lleure per a gent gran

-Lleure per a joves

-Activitats per a persones amb més necessitat de suport

 

Entre les diferents activitats de lleure, també és molt importat el foment de l'esport, per això, a través del Club Alba - el club esportiu de l'entitat - també apostem per consolidar un model d'esport el màxim d'inclusiu possible.

 

 

Més informació

ÀREA D'HABITATGE

Cap a uns nous habitatges

Recollim i fem seguiment de les necessitats d'habitatge de les persones i famílies de l'entitat. Treballem en diferents línies: busquem finançament per oferir un lloguer social a les persones que viuen soles o volen fer-ho, cercem pisos buits per poder oferir pisos tutelats, etc. 

 

Un pas més

Prèviament al fet de viure sol potenciem al màxim l'autonomia de les persones amb el projecte "Un pas més". Consisteix en la realització de tallers de la vida diària per fomentar l'autonomia de les persones, en especial en tot allò que els hi serà útil si volen independitzar-se, com per exemple: tallers d'economia domèstica, de medicació, de feines de la llar, de compra, etc. 

ÀREA DE TREBALL TERAPÈUTIC

Potenciem les capacitats de les persones

 

Planifiquem activitats amb una visió de futur per al desenvolupament i necessitats de les persones que poden ser productives o no. 

 

Es treballa per a què cada persona tingui un programa propi i diferent a la resta i per això, també ens obrim a la comunitat ja que a partir de valorar els interessos, necessitats i capacitats potenciem que les persones puguin realitzar voluntariat a escoles, residències i altres entitats del territori i així aconseguim fer xarxa.

 

D'aquesta manera, amb el treball terapèutic no només es treballa capacitar a les persones segons les seves aptituds sinó que també es treballa la inclusió, la realització personal i la relació amb la comunitat, entre d'altres.

ÀREA DE FORMACIÓ I TREBALL

Una formació a mida i oberta a altres col·lectius

Hem desenvolupat el projecte Enfoc, un servei de formació i inserció destinat a les persones de l'Associació Alba però obert a altres col·lectius de risc d'exclusió social que necessitin una orientació sociolaboral o que vulguin millorar les seves capacitacions i obrir-se a un nou sector professional.

 

Tenim un contacte continuat amb les empreses i  coordinem tots els processos d'inserció orientats a la creació de nous llocs de treball. 

 

També impulsem noves activitats generadores d'ocupació a partir de la relació i complicitat amb altres agents del territori i les capacitats i interessos de les persones.

 

ÀREA DE SEGUIMENT VITAL

Impulsem iniciatives saludables 

Realitzem programes de prevenció  vinculats a temes d'alimentació,  riscos laborals, etc. 

 

Fem acompanyaments mèdics.

 

Tenim dos programes de salut prioritaris:

Gent Gran -  Treballem per garantir un envelliment digne, autònom i saludable. 

Estimulació multisensorial - Potenciem aquesta teràpia amb totes aquelles persones amb més necessitat de suport.

 

Establim convenis i reunions amb els centres d'atenció primària, centres mèdics privats o altres professionals. 

 

Amb la coordinació dels Serveis Socials vetllem per garantir les necessitats bàsiques i essencials de les persones.

 

Informem i treballem amb les persones sobre els drets i deures.

ÀREA D'ATENCIÓ A LA PERSONA

Acompanyem als professionals, les persones i les famílies

 

Des d'aquesta àrea desenvolupem el procés d'implantació de l'Organització Centrada en la Persona.

 

Un equip de professionals format per representants de totes les àrees fan el seguiment dels diferents programes i  projectes i vetllen per la seva coordinació

 

També és important fer partícips a tots els professionals, persones i famílies en aquesta nova metodologia i compartir-la per això planifiquem formacions i elaborem materials informatius - guies, vídeos, etc. -.