Productes bons,
històries autèntiques.
 
Darrere de cada lot s’hi amaguen històries molt humanes que donen un valor afegit als nostres productes. Estan elaborats per petits artesans del territori i també per Centres Especials de Treball que donen ocupació a persones amb discapacitat o risc d'exclusió.

Quan regalis el nostre lot, no només estaràs regalant uns productes bons i de qualitat, sinó també històries de vida molt autèntiques que val la pena ser explicades.