EL GRUP ALBA I ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLES  


Aliniem el nostre Marc Estratègic i la Responsabilitat Social Organitzativa amb els 17 objectius de Desenvolupament Sostenibles aprovats el 2015 per l’Assemblea General de Nacions Unides. Ens comprometem a treballar en la línia de la implementació de l’Agenda 2030 referida a les tres dimen- sions del desenvolupament sostenible (econòmica, social i ambiental).

Iniciem el 2020, l’últim any per assolir els reptes proposats en el nostre Marc Estratègic Alba 2020, integrant els ODS en la nostra visió estratègica.

Dels 17 ODS n’hi ha 5 que ens els sentim molt propers i que tenen una relació directa amb la nostra missió i amb els eixos del nostre Marc Estratègic.

Al juliol del 2019 vam dur a terme una reflexió entre els gestors de les àrees i serveis per identificar les accions que s’estaven portant a terme i la seva vinculació amb els ODS. El resultat d’aquesta reflexió és el següent gràfic.

ACCIONS VINCULADES ALS ODS

> En breu penjarem la descripció de totes les accions concretes impulsades pels serveis i àrees del Grup Alba vinculades als ODS. Mentrestant podeu veure el resum en el gràfic anterior.