El dit és el símbol del Parlem-ne! Un dit que molt sovint es fa servir per a assenyalar en sentit negatiu i que en aquest projecte s’ha positivat posant-li cara i somriure.

L’any 2012 l’àrea de Salut Mental de l’Associació Alba va iniciar el projecte Parlem-ne! amb l’objectiu de sensibilitzar els joves d’entre 15 i 18 anys sobre els trastorns mentals a través de xerrades als instituts.

Des d’aleshores s’han realitzat una quarantena de xerrades a diferents Instituts de l’Urgell i de la Segarra amb una valoració molt positiva per part del professorat i dels alumnes.

La xerrada s’estructura en una primera part d’explicació teòrica entorn la salut mental i una segona de presentació d’històries de vida narrades en primera persona per persones amb malaltia mental. Aquesta part de la xerrada fomenta que els joves canviïn el seu punt de vista sobre les persones amb malaltia mental i ajuda a desestigmatitzar i a trencar tòpics.

Abans i després de la xerrada es passa una breu enquesta als alumnes per tal de veure la millora dels coneixements un cop finalitzada . L’increment de respostes correctes sobre coneixements bàsics dels trastorns mentals són espectaculars, i gairebé un 90% dels alumnes valoren la valoren com a molt interessant .

L’estigmatització en salut mental fa referència al fenomen pel qual les persones amb trastorn mental són etiquetades per part de la societat de manera negativa fomentant el seu rebuig. Hi entren en joc els estereotips (creences negatives establertes), prejudicis (reaccions davant els estereotips) i actituds discriminatòries (no acceptació de determinats grups), cadascun d’ells conseqüència de l’anterior i tots ells motivats pel desconeixement existent entorn la salut mental i per la voluntat  de crear diferenciacions i separacions dins la societat.