Finançament i gestió econòmica

La sostenibilitat i l’equilibri pressupostari de la nostra entitat i dels nostres serveis és una prioritat per garantir la viabilitat del projecte social i la transparència i la responsabilitat en són valors imprescindibles.
Per això, busquem noves vies per a finançar els nostres projectes i la nostra entitat, ja sigui a partir de particulars o accions col·laboratives i fem una aposta per la banca ètica; potenciem treballar amb proveïdors de l'economia social i de proximitat i definim mecanismes de control interns i externs per garantir una bona gestió dels recursos.
 

CONSULTA LES ÚLTIMES AUDITORIES I EL RESUM DE LES DADES ECONÒMIQUES DE L'ENTITAT