Transparència i bon govern

No creiem en les estructures piramidals per això, entenem que la governabilitat de la nostra entitat ha de ser el més participativa possible.  A través dels principis recollits als nostres estatuts i dels valors, normes i bones pràctiques guiem l'actuació dels càrrecs directius i fomentem espais de participació per als diferents col·lectius que formen Alba com les assemblees de persones i serveis del Centre Especial de Treball, els Consells de participació de famílies, l'AMPA d'Escola, l'Assemblea anual de socis, etc.

A través del projecte www.transparent.info incorporem el valor de la transparència i disposem de criteris, eines, models i suport per poder-ho aplicar a les nostres rutines de gestió i comunicació. 
 

CONEIX LA TRANSPARÈNCIA D'ALBA

Finançament i gestió econòmica

La sostenibilitat i l’equilibri pressupostari de la nostra entitat i dels nostres serveis és una prioritat per garantir la viabilitat del projecte social i la transparència i la responsabilitat en són valors imprescindibles.
Per això, busquem noves vies per a finançar els nostres projectes i la nostra entitat, ja sigui a partir de particulars o accions col·laboratives i fem una aposta per la banca ètica; potenciem treballar amb proveïdors de l'economia social i de proximitat i definim mecanismes de control interns i externs per garantir una bona gestió dels recursos.
 

CONSULTA LES ÚLTIMES AUDITORIES I EL RESUM DE LES DADES ECONÒMIQUES DE L'ENTITAT

La qualitat en el treball és la clau per a fer la feina ben feta. Per això, fomentarem el projecte “Alba Deixa Empremta” (benestar laboral) vetllant per implantar un nou marc laboral, incentivant la formació, mantenint i millorant els espais de treball, fomentant la participació i promovent millores socials. A més, també apostarem per desenvolupar accions de promoció i prevenció de la salut que fomentin hàbits saludables i vetllin per la salut emocional.
 

  • Nou Marc Laboral: 
Document en lectura fàcil on es resumeixen totes les informacions, drets i deures que s'estableixen entre professionals i el Grup Alba. 

Descarrega't el conveni laboral d'Alba en lectura fàcil.


Document acreditatiu oficial del conveni laboral d'Alba on s'especifiquen condicions, taules salarials i altres aspectes relacionats amb els drets i deures del treballador i entitat. 


Descarrega't el conveni laboral publicat al BOP 
 
 
  • Formació: 
L'any 2018 es van realitzar 3.192 hores de formació en cursos i programes. Apostem per la formació dels nostres professionals realitzant formacions externes com internes. Enfoc desenvolupa les tasques de formació, inserció i voluntariat dins de l'Associació Alba.
 
 
  • Gestió d'espais: 
Apostem per la millora i la gestó dels espais per ser una entitat més eficient. 
 
 
  • Millora de processos: 
Disposem de dos espais virtuals: una intranet interna i Alba al núvol. Aquestes eines ens han ajudat a millorar l'eficiència i l’eficàcia personal dels professionals, a facilitar la comunicació i la cooperació entre professionals, integrar els recursos informàtics de l’Associació Alba i a reduir les despeses d’informàtica. 
 
  • Millores socials: 
Els professionals de l'Associació Alba gaudeixen d'avantatges socials a diferents empreseses del territori i en serveis que ofereix l'entitat.
 
 
  • Fomentem la participació: 
Volem donar veu a les persones, treballadors i famílies per fomentar la participació i estar al servei de les seves opinions i suggeriment que ens ajudin a millorar.
 

 


ÀREA PRIVADA DELS PROFESSIONALS D'ALBA


 

Des del projecte Alba Verda definim accions i mesures que portem a terme com a entitat per a tenir cura i ser respectuosos amb el medi ambient
Comptem amb un pla de prevenció de residus i amb un pla de bones pràctiques que es poden resumir en el següent vídeo.