Des del projecte Alba Verda definim accions i mesures que portem a terme com a entitat per a tenir cura i ser respectuosos amb el medi ambient
Comptem amb un pla de prevenció de residus i amb un pla de bones pràctiques que es poden resumir en el següent vídeo.