Les denúncies falses contribueixen a malmetre la credibilitat de les denúncies que no són falses. Per això el Grup Alba podrà adoptar mesures legals contra aquelles persones que formulin denúncies falses o de mala fe.