Per obtenir un certificat conforme la seva empresa compleix amb el percentatge de reserva de lloc de treball per a persones discapacitades (2%) al tenir més de 50 treballadors, ha d’efectuar la seva sol•licitud a la Direcció General de Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya amb la següent documentació:

· Últim butlletí de cotització model TC2
· Dotze últims butlletins de cotització model TC1
· Els contractes de treball dels treballadors amb certificat de discapacitat.

Tot això s’ha d’enviar a l’adreça: Sepúlveda, 148-150 4t Planta 08011 Barcelona T. 93 228 57 57