La Direcció General de Relacions Laborals o els serveis públic d’ocupació, segons de qui sigui la competència, s’encarreguen i es resoldrà en una mateixa resolució administrativa.

L’aprovació del Certificat d’Excepcionalitat pot ser vàlida si es posa en coneixement públic el lloc de treball sense trobar candidats idonis per cobrir el lloc i les agències de col•locació o els serveis públics no poden atendre l’oferta. Poden trigar fins a dos mesos en rebre una contestació. Transcorreguts aquests dos mesos sense contestació, s’entén que es concedeix per un silenci administratiu.