Quan la seva empresa, per motius excepcionals, no pot complir la LISMI i té més de 50 treballadors, ha d’aconseguir un Certificat d’Excepcionalitat. D’acord amb l’article 2.1 del Reial Decret 364/2005, del 8 d’abril (BOE 94, 20 d’abril 2005), “s’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional en el compliment de la LISMI que fixa la quota de reserva del 2% a favor de persones discapacitades en empreses de 50 o més treballadors”.