La Llei 12/82 d’Integració Social del Minusvàlid (LISMI) obliga a les empreses de més de 50 treballadors a integrar, a la seva plantilla, a una persona amb certificat de discapacitat. Es a dir, cada empresa major de 50 treballadors s’ha de reservar el 2% dels seus llocs de treball per a persones amb discapacitat. Les persones que tenen aquest certificat poden tenir diferents tipus de discapacitats: física, psíquica i sensorial. També s’inclou a les persones que tenen trastorns de salut mental.