A més, la Generalitat de Catalunya dóna ajudes per la contractació per  temps indefinit, a temps parcial i/o laboral a jornada complerta dels treballadors amb certificat de discapacitat:

· Contractació indefinida de persones amb discapacitat que provinguin de l’atur: màxim de 3.907 euros.
· Contractació indefinida de persones amb certificat de discapacitat provinents d’un enclavament laboral: màxim 7.814 euros.
· Transformació de contractes vigents temporals a contractes indefinits per a persones amb certificat de discapacitat.
· Deducció de quota íntegra de societats en la quantia de 6.000 euros per cada persona/any d’increment de la mitjana de la plantilla de treballadors amb certificat de discapacitat, contractats per temps indefinit, respecte de la plantilla mitjana de treballadors amb discapacitat de l’exercici immediatament anterior al contracte indicat.
· Bonificacions a les quotes empresarials a la Seguretat Social, depenent del tipus de contracte i del grau de discapacitat.

Per aconseguir aquests beneficis l’empresa ha de mantenir el lloc de treball durant un mínim de tres anys, ha de fer un contracte per escrit en un model oficial i ha de pagar el salari mínim interprofessional establert pel conveni.