> Recomanacions per treballar de peu:

Repartir el pes sobre un peu adelantat per permetre el descans de la musculatura lumbar. Seria ideal ficar el peu adelantat sobre una superfície d’uns 20 cm d’altura respecte l’altre peu. 
Mantenir l’esquena recta evitant flexionar el tronc cap endavant o inclinar el coll en excés.
Mantenir en la mesura del possible els elements que es siguin necessaris a l’abast per no fer moviments excessius amb els braços. Aquests moviments poden ser lesius per l’esquena sobretot quan s’accedeix a material més llunyà que 40 cm.