> Recomanacions per aixecar pesos:

Evitar per complet aixecar un pes amb les cames estirades i utilitzant la flexió del tronc. Per a fer-ho de forma correcta utilitzarem la flexió de genolls i de maluscs, intentant evitar la inclinació de l'esquena.
La millor posició per matenir un pes és a prop del cos i no més amunt de l'altura del pit. Mentre es desplaça amb el pes carregat damunt del cos és important mantenir els genolls doblegats per evitar carregar la columna.