El SVE disposa d’assegurança que cobreix tots els costos que es puguin derivar de qualsevol problema que pugui sorgir al llarg del vostre voluntariat.