En general hem de comptar sobre uns sis mesos, entre que busquem el projecte, ens accepten, es fa la sol·licitud i esperem que ens donin una resposta de si hi ha finançament per que el puguis fer.