Hi ha tres dates per a la presentació de sol·licituds. (febrer, abril, octubre). Les entitats d’acollida i enviament s’encarreguen de fer els tràmits i la sol·licitud.

Un cop entregat el projecte ens hem d’esperar un mes i mig per saber si aquest rebrà finançament i per tant podrem realitzar el voluntariat, i després d’un mes i mig més ja podrem iniciar l’activitat voluntària.

Aquest és el calendari de presentació de sol·licituds de subvenció i els terminis d'incorporació als que fan referència:

Per projectes bilaterals i amb països veïns:

   Data d'inici del projecte de CES

   Termini màxim de presentació de la sol.licitud

   De l'1 de maig al 31 d'octubre

   4 de febrer

   De l'1 d'agost al 31 de gener

   30 d'abril

    De l'1 de gener al 31 de juny

   1 d'octubre

 

Per a projectes amb organitzacions amb seu en "altres països del món" i els projectes d'àmbit europeu, o quan el sol?licitant tingui seu en "països veïns":

 

   Data d'inici del projecte de CES

   Termini màxim de presentació de la sol.licitud

   De l'1 de juliol al 30 de novembre

 1 de febrer

   De l'1 de novembre al 30 de març

 1 de juny

   De l'1 de gener al 31de juliol

 1 de setembre

Aproximadament un mes després del termini de presentació de la sol·licitud, l'entitat d'enviament coneixerà, a través de l'entitat d'acollida, si aquesta sol·licitud se li ha aprovat o no. En cas d'aprovació, es procedirà a la signatura de l'Acord d'Activitats (en el que es concretaran les dates, les teves activitats, els horaris, el tipus d'allotjament, les tutories, la formació lingüística, els períodes de pagament, els detalls financers, etc.). És important de que et fixis atentament en el contingut d'aquest document, ja que és on s'hi detallen tots els elements del teu projecte. Al signar-lo, acceptes tot el que hi diu i et compromets a portar-ho a terme.