El primer pas a fer és fer recerca dels diferents projectes en que estem interessats en la base de dades del CES. Podem escollir els projectes en funció a la temàtica o en funció al país de destí.

És útil que de bon principi tinguis més o menys definit ON vols anar (a qualsevol país de la Unió Europea o a països associats), QUANT DE TEMPS (de 2 a 12 mesos), a partir de QUAN vols marxar i QUÈ vols anar a fer (activitats relacionades amb el de medi ambient, art i cultura, activitats amb infants, joventut, esport, o molts altres temes). 

Caldrà que trobis un projecte que et motivi i que pugui acollir-te. A Base de Dades es poden consultar els projectes per l'opció temàtica i país.
https://europa.eu/youth/evs_database_es