Voluntariat de curta durada, de dues setmanes a dos mesos,

Voluntariat de llarga durada, de sis mesos a un any.

Qui ha realitzat un voluntariat de curta durada té encara opció a realitzar-ne un de llarga durada. En canvi, el voluntariat de llarga durada només es pot realitzar una sola vegada.