El CES cobreix els vols d’anada i tornada (fins a un màxim en funció de la distància en quilòmetres) l’allotjament i la manutenció, la capacitació lingüística (per mitjà d’un plataforma online) i també ofereix uns diners de butxaca mensuals per les petites despeses personals.

L'entitat d'acollida serà la responsable de la gestió de tot el procediment administratiu i financer de la sol·licitud.

Els conceptes que es subvencionen en un projecte de CES són els següents:

Per part de l'entitat d'enviament  

 

 
  Viatge

 
100%

 
  Assegurança  

 
 100 % 

 

Per part de l'entitat d'acollida  

 

 Diners de butxaca per al voluntari

 
  Quantitat fixa depenent del país d'acollida
                  ( entre 90 I 115€ )

 Activitats d'acollida
 (Allotjament, manutenció, formació lingüística, 
 transport local, administració i tutoria)

 
100% del cost