ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA 2020

1. Benvinguda del President.
2. Presentació de la Memòria Anual 2019.
3. Presentació del Pla de Treball 2020.
4. Presentació del Tancament de l'exercici 2019.
5. Presentació del Pressupost 2020.
6. Quota de socis per l'any 2020.
7. Presentació de les candidatures per la renovació dels membres de Junta Directiva.
7. Torn tancat de paraula.
8. Votacions dels punts a aprovar en Assemblea de Socis.
9. Torn obert de paraula.
 
T'agradaria formar part de la junta directiva?
Obrim a tots els nostres socis i sòcies la possibilitat de presentar-se com a candidat/a per formar part de la Junta d'Alba i incorporar-se a l'equip actual.
Aquest any hi ha 4 membres de la junta que han acabat el seu mandat i donen pas a un nou relleu de persones. 

Es busca incorporar 4 membres nous que poden ser persones físiques o jurídiques i que puguin ocupar els càrrecs de vocal, secretari/a i tresorer/a

La Junta de l'Associació Alba està formada per socis de l'entitat amb una representació de les persones i famílies d'Alba, els professionals, la ciutadania, així com els respresentants dels Ajuntaments de l'Urgell i de la Segarra.

  • Les seves funcions són representar, dirigir i administrar l'Associaciació.
  • A través de reunions mensuals es supervisa la feina de totes les àrees i serveis. 
  • Existeixen també alguns grups de treball específics per fer un seguiment més concret d'algunes àrees prioritàries i estratègiques on hi participen alguns membres de la junta en funció dels seus perfils dins la junta i professionals. 
  • Els membres de la junta no reben cap retribució per formar part d'aquest òrgan. 
  • Cap dels membres de junta té interessos en les empreses o serveis externs que l’entitat té contractats, bé sigui personalment o mitjançant empreses. 

Agraïm a tots la seva dedicació, confiança i suport per tirar endavant els projectes de l'entitat.

ACCEDEIX AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ PER A PRESENTAR UNA CANDIDATURA   

QUI FORMA PART DE LA JUNTA ACTUAL?

DOCUMENTS A VOTAR A L'ASSEMBLEA - PENJATS A PARTIR DEL 12 DE MARÇ
COM VA SER L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL 2018?

Documents Assemblea

POWER POINT PRESENTAT A L'ASSEMBLEA