El servei de jardineria ofereix un seguit de tasques encarades a la neteja i manteniment de zones enjardinades tant exteriors com interiors per a empreses i particulars.

Serveis que oferim:

  • Assessorament i disseny de jardins.
  • Neteja i retirada de restes vegetals i posada a punt.
  • Prevenció de plagues i fumigacions amb herbicides i insecticides.
  • Segat.
  • Esporgat.
  • Plantat.

Els professionals que hi treballen són persones amb una formació especialitzada per a poder dur a terme la feina amb la màxima professionalitat i eficiència.

Oferim oportunitats a les persones més vulnerables del nostre territori. Amb la contractació dels nostres serveis estaràs contribuint a generar impacte social al territori i a donar ocupació a les persones més vulnerables.

El servei compta amb material de treball i de protecció professional per a poder portar a terme amb seguretat totes les tasques: desbrossadora, bufadora, motoserra, tallacloses, trituradora de matèria orgànica, eines bàsiques de jardineria, equips de protecció individuals, etc.

 

Més de 17 anys d'experiència en el sector.