EINES PER MESURAR LA INTENSITAT DE L'EXERCICI 

Tot i no tenir aparells per a mesurar la intensitat de l'esforç, hi ha vegades que és important controlar-la per assegurar-nos que l'exercici que estem fent correspon als nostres objectius. En aquest apartat hi ha 3 eines que ens poden ajudar a saber la intensitat de l'exercici físic.> ESCALA DE BORG
  • Escala per mesurar de manera subjectiva la percepció de la intensitat de l'esforç durant l'exercici físic. 
  • Com que es tracta d'una escala personal, diferents persones poden fer un exercici físic de diferent intensitat per arribar al mateix nivell de l'escala.
  • Quan es fa un exercici físic s'ha de valorar d'una escala del 1 al 10 (essent 1 repòs i 10 un exercici extenuant), en quin punt estem.


> TEST DE LA CONVERSA> FREQÜÈNCIA CARDÍACA MÀXIMA