A l'Associació Alba donem resposta a les necessitats laborals de les persones de l'entitat gràcies a aquests projectes:

 

Servei Ocupacional d'Inserció

  • Ofereix aprenentatges per les persones amb discapacitat que en un futur pròxim poden obtenir un lloc de treball.

 


 

Prelaboral

  • S'ofereix el Servei de Prelaboral amb l'objectiu de treballar un pla individual d'inserció laboral per tal d'aconseguir que la persona adquireixi, recuperi i mantingui capacitats suficients que li permetin la inserció en una activitat, ja sigui al Centre Especial de Treball o a l'empresa ordinària.

 


 

Centre Especial de Treball (CET) 

  • El Centre Especial de Treball (CET) d'Alba desenvolupa una funció social que assegura un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteix la seva integració laboral.