A l'Associació Alba donem resposta a les necessitats laborals de les persones de l'entitat gràcies a aquests projectes:

 

Servei Ocupacional d'Inserció

 • Ofereix aprenentatges per les persones amb discapacitat que en un futur pròxim poden obtenir un lloc de treball.

 


 

Prelaboral

 • S'ofereix el Servei de Prelaboral amb l'objectiu de treballar un pla individual d'inserció laboral per tal d'aconseguir que la persona adquireixi, recuperi i mantingui capacitats suficients que li permetin la inserció en una activitat, ja sigui al Centre Especial de Treball o a l'empresa ordinària. 
 • El Servei de Prelaboral té per objectius específics

  • Recuperar, adquirir i/o potenciar els coneixements necessaris per accedir i manejar-se adequadament en l'àmbit laboral.

  • Acompanyar a les persones ateses per a que elaborin un concepte adequat de si mateixos i del seu paper en el treball.

  • Adquirir les habilitats i hàbits bàsics de treball per duur a terme correctament una ocupació determinada.

  • Generar oportunitats d'ocupació significatives per tal de millorar el desenvolupament personal, social i l'autodeterminació de les persones ateses.

 • La metodologia és activa, participativa i individualitzada, incidint tant en les característiques de l'usuari com en el seu entorn familiar, social i laboral.

 

 • Cada persona té el seu programa individual, que s'el·labora conjuntament amb ella, després de l'avaluació de les seves capacitats i potencialitats laborals i d'altres aspectes psicosocials necessaris per assenyalar els objectius a aconseguir.

 

 • Les intervencions són tan grupals, a través de la participació en diferents tallers, com individuals. Els objectius i itinerais individuals es revisen periodicament conjuntament amb la persona usuària.
 • Així mateix, la capacitació en hàbits i habilitats socio-laborals es fa impulsant itineraris individuals centrats en les necessitats i interessos de les persones i a través del foment del treball en xarxa, que contempla:
  • La prospecció formativa i de recursos
  • L'ús de recursos formatius i laborals del territori i de la pròpia entitat.
  • El valor en noves formes d'ocupació que impliquin el treball en xarxa amb altres entitats i empreses del territori.
 • El programa d’activitats del servei és divideix en tres blocs
  • En el primer bloc és treballen les competències bàsiques per poder desenvolupar una ocupació o treball a través d’activitats pràctiques. 
  • En el segon bloc  consta d’activitats formatives amb la finalitat d’aprendre els requesitis bàsics per poder buscar, accedir i mantenir una feina. Aquestes activitats es treballen a través de la recerca de feina,  l’orientació laboral i les formacions específiques, ja siguin internes de l’entitat o externes.
  • I un tercer bloc, treballa l’estimulació cognitiva. Habilitats necessàries per donar resposta a situacions laborals diverses, a través de les formacions de competències transversals.
 • Programa d’Activitats pràctiques. Els objectius del programa són: 
  • Conèixer diferents oficis.
  • Saber utilitzar les tecnologies i/o eines  adequades.
  • Adquirir el nivell de competències necessàries pel seu desenvolupament.
  • Incrementar les possibilitats d’ocupació o inserció laboral.

 

 • Programa d’Activitats formatives. Els objectius del programa són:
  • Identificar el perfil professional.
  • Saber emprar les eines bàsiques de recerca de feina activa.
  • Potenciar la competitivitat laboral mitjançant la formació tècnica. 

 

 • Programa d’estimulació cognitiva. Els objectius del programa són:
  • Optimitzar les diferents capacitats i funcions cognitives (percepció, atenció, raonament, abstracció, memòria, llenguatge, etc).

 


 

Centre Especial de Treball (CET) 

 • El Centre Especial de Treball (CET) d'Alba desenvolupa una funció social que assegura un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteix la seva integració laboral.