Per complir la LISMI, sense tenir el Certificat d’Excepcionalitat, s’ha de contractar a treballadors que tinguin el certificat de discapacitat. Com diu la Llei, s’ha de contractar al 2% de la plantilla amb discapacitat, sempre que compleixi els requisits que es demanen per aquests llocs de treball. Els serveis d’inserció laboral són els que s’encarreguen de proporcionar candidats amb aquest certificat que poden ser treballadors potencials de la seva empresa. En aquests serveis es rep l’assessorament necessari per a que pugi comptar amb el millor candidat. Un dels objectius principals de la LISMI és la incorporació al món laboral de les persones amb discapacitat, i per això l’Associació Alba compta amb el servei especialitzat d’Inserció Laboral que l’assessorarà sobre la contractació social.