Ens posem a prova amb el Balanç Social.

Com a eina de transparència i avaluació de l’entitat realitzem anualment el Balanç Social que impulsa la Xarxa d’Economia Social i Solidària (XES). El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern de l'entitat. Els resultats obtinguts ens permeten millorar internament i tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social.

El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques: el funcionament econòmic i la política de lucre; la perspectiva de gènere; l’equitat i la democràcia interna; la sostenibilitat ambiental; el compromís social i la cooperació; i la qualitat del treball.

Per a fer-ho, realitzem un qüestionari general als professionals de l'entitat per avaluar el seu nivell de satisfacció amb el que obtenim un informe de balanç social amb tots els indicadors calculats.  Els resultats de l'enquesta es comparteixen després amb els treballadors i suposa una eina de transparència molt interessant per detectar les millores a fer i els punts forts com a entitat.

Fer el Balanç Social ajuda en quatre grans aspectes:

  1. Reconeixement per part d’administracions i ciutadania com a part de l’ESS.
  2. Formar part del Mercat Social de la XES i fer visible l’ESS.
  3. Autoavaluació i millora contínua.
  4. Comunicació dels valors de l’entitat
> VERSIÓ AMPLIADA DEL BALANÇ SOCIAL
 


Som el que diem i el que compartim. SOM TRANSPARENTS!

Des de l'Associació Alba estem dedicant els esforços necessaris a facilitar tota aquella informació de caràcter públic i bon govern tal i com demana la llei 19/2013 de transparència. Per això, hem fet una aposta decidida i hem creat aquest espai dins la web per a què tota aquesta informació sigui de fàcil accès i intentem adaptar-la per a què sigui clara i entenedora.

Entenem que la governabilitat de la nostra entitat ha de ser el més participativa possible. A través dels principis recollits als nostres estatuts i dels valors, normes i bones pràctiques guiem l'actuació dels càrrecs directius i fomentem espais de participació per als diferents col·lectius que formen Alba com les assemblees de persones i serveis del Centre Especial de Treball, els Consells de participació de famílies, l'AMPA d'Escola, l'Assemblea anual de socis, etc.
 

TransparEnt és una eina adreçada a entitats sense ànim de lucre, que ens permet fer un autodiagnòstic de la transparència i obtenir una autoacreditació del nivell d’èxit assolit. Al 2021, hem assolit el nivell 4 dels 5 que hi ha (Mira l'acreditació de transparència Nivell 4). 
 

  

A través del projecte www.transparent.info incorporem el valor de la transparència i disposem de criteris, eines, models i suport per poder-ho aplicar a les nostres rutines de gestió i comunicació.Informació organitzativa:


Informació econòmica i pressupostària: