Som el que diem i el que compartim! SOM TRANSPARENTS!

Des de l'Associació Alba estem dedicant els esforços necessaris a facilitar tota aquella informació de caràcter públic i bon govern tal i com demana la llei 19/2013 de transparència. Per això, hem fet una aposta decidida i hem creat aquest espai dins la web per a què tota aquesta informació sigui de fàcil accès i intentem adaptar-la per a què sigui clara i entenedora.

Informació relacionada amb la gestió organitzativa de l'entitat

Informació relacionada amb la gestió econòmica i pressupostària

  • Pressupost de l'entitat
  • Contractes establerts amb l'Administració pública (pendent publicació)
  • Convenis subscrits amb l'Administració (pendent publicació)
  • Subvencions i ajudes concedides per l'Administració Pública (pendent publicació)
  • Comptes anuals i informe auditoria (pendent publicació)