Som el que diem i el que compartim! SOM TRANSPARENTS!

Des de l'Associació Alba estem dedicant els esforços necessaris a facilitar tota aquella informació de caràcter públic i bon govern tal i com demana la llei 19/2013 de transparència. Per això, hem fet una aposta decidida i hem creat aquest espai dins la web per a què tota aquesta informació sigui de fàcil accès i intentem adaptar-la per a què sigui clara i entenedora.

Entenem que la governabilitat de la nostra entitat ha de ser el més participativa possible. A través dels principis recollits als nostres estatuts i dels valors, normes i bones pràctiques guiem l'actuació dels càrrecs directius i fomentem espais de participació per als diferents col·lectius que formen Alba com les assemblees de persones i serveis del Centre Especial de Treball, els Consells de participació de famílies, l'AMPA d'Escola, l'Assemblea anual de socis, etc.


 

TransparEnt és una eina adreçada a entitats sense ànim de lucre, que els permet fer un autodiagnòstic de la transparència i obtenir una autoacreditació del nivell d’èxit assolit.

A través del projecte www.transparent.info incorporem el valor de la transparència i disposem de criteris, eines, models i suport per poder-ho aplicar a les nostres rutines de gestió i comunicació.
 INFORMACIÓ ORGANITZATIVA 

  • Documents de règim intern:
 INFORMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA