Estatuts

Els Estatuts de l’Associació Alba regeixen els següents aspectes de l’entitat:

OBJECTE DE L’ASSOCIACIÓ

L’Associació té com a objecte oferir una atenció integral a aquelles persones amb qualsevol tipus de discapacitat, col·lectius de joves i infants, gent gran i altres col·lectius amb risc d’exclusió.

ELS SOCIS O SÒCIES DE L’ASSOCIACIÓ

Poden ser socis o sòcies de l’Associació les persones físiques majors d’edat i les menors emancipades, així com les persones jurídiques públiques i privades. També les persones incapacitades amb l’autorització i assistència dels seus tutors.

ÒRGANS DE GOVERN DE L’ASSOCIACIÓ

Assemblea General

És l’òrgan suprem i sobirà de l’Associació. Està formada per tots els seus socis i sòcies, que decideixen per majoria els assumptes competència de l’Assemblea.

Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan que regeix, administra i representa l’Associació. Els membres s’elegeixen en l’Assemblea General.

RÈGIM ECONÒMIC

Els recursos econòmics dels quals es nodreix l’Associació són les quotes dels socis, les subvencions i donatius, els interessos dels fons de l’Associació i altres ingressos.  

 VEURE ESTATUTS COMPLERTS PDF              VEURE ESTATUTS RESUMITS PDF 

Codi ètic d'atenció a les persones

L'Ètica d'Alba és el document que recull els valors de l'entitat i promou actituds de cara a l'atenció a les persones.

Aquests són 5: Intimitat,  Autonomia,  Igualtat, Competència i responsabilitat i Consciència social i estan vinculats amb el nostre compromís amb les persones i el territori. 

 

  VEURE PDF

Marc estratègic

“Alba 2020, tots som motor de canvi” és el lema escollit per al nou marc estratègic realitzat entre el 2016/17 i amb el que volem contribuir amb la nostra tasca a transformar la realitat que ens envolta. En aquest document detallem els 5 eixos estratègics: Benestar de les persones, treball en xarxa, innovació i millora contínua, economia social i responsabilitat. 

 

  VEURE PDF