La Fundació Alba Futur, creada al març de 2014, és l'eina de la qual disposa l'Associació Alba per impulsar els projectes de futur de l'entitat. 

 

Per tant, l’Associació Alba s’encarrega d’oferir els suports que necessiten les persones i la Fundació Alba Futur està al servei de les necessitats de l’entitat.

Els objectius de la Fundació són:

 

  • Millora de l'eficiència
Organitzar i gestionar d’una manera més eficient els projectes de futur, els casos d’urgència i la gestió del patrimoni. 
 
  • Noves vies de finançament i obtenció de recursos
Disposar d’una eina de gestió independent, permet a l’Associació Alba accedir a recursos diferents i a noves vies de finançament econòmic o material. També ajuda a visualitzar el retorn dels recursos aportats per les empreses i particulars en projectes concrets. 
 
  • Implicació de les famílies
Volem que les famílies s'impliquin al màxim en els diferents àmbits de treball de la Fundació i que puguin engegar iniciatives, tant de recerca de finançament com de sensibilització. 

 

Patronat de la Fundació

El Patronat està format per entre 9 i 12 persones, que formen part de la mateixa Junta de l’Associació Alba. 9 membres són comuns entre el Patronat i la Junta de l’Associació i els altres 3 es determinen en funció dels projectes de futur o les necessitats de la Fundació.

Els membres de la Junta Directiva de l’Associació Alba que formen part del Patronat de la Fundació són: 

President: Carles de Ahumada i Batlle
Sots-president: Joan Amézaga
Tresorer: Víctor Bayarri
Secretària: Pilar Sala
Vocals: Núria Aldomà, Albert Esteban, Toni Santaeulària, Fundació Casa Dalmases i Josep Maria Escribà, Maite Trepat i Jordi Solé.

Som el que diem i el que compartim! SOM TRANSPARENTS!

Des de la Fundació Alba Futur estem dedicant els esforços necessaris a facilitar tota aquella informació de caràcter públic i bon govern tal i com demana la llei 19/2013 de transparència. Per això, hem fet una aposta decidida i hem creat aquest espai perquè tota aquesta informació sigui de fàcil accès i intentem adaptar-la perquè sigui clara i entenedora.

INFORMACIÓ ORGANITZATIVA 

MEMÒRIES

INFORMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA