Patronat de la Fundació

El Patronat està format per entre 9 i 12 persones, que formen part de la mateixa Junta de l’Associació Alba. 9 membres són comuns entre el Patronat i la Junta de l’Associació i els altres 3 es determinen en funció dels projectes de futur o les necessitats de la Fundació.

Els membres de la Junta Directiva de l’Associació Alba que formen part del Patronat de la Fundació són: 

President: Carles de Ahumada i Batlle
Sots-president: Joan Amézaga
Tresorer: Víctor Bayarri
Secretària: Pilar Sala
Vocals: Núria Aldomà, Albert Esteban, Toni Santaeulària, Fundació Casa Dalmases i Josep Maria Escribà, Maite Trepat i Jordi Solé.

Som el que diem i el que compartim! SOM TRANSPARENTS!

Des de la Fundació Alba Futur estem dedicant els esforços necessaris a facilitar tota aquella informació de caràcter públic i bon govern tal i com demana la llei 19/2013 de transparència. Per això, hem fet una aposta decidida i hem creat aquest espai perquè tota aquesta informació sigui de fàcil accès i intentem adaptar-la perquè sigui clara i entenedora.

INFORMACIÓ ORGANITZATIVA 

MEMÒRIES

INFORMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA