Treballem per oferir uns serveis inclusius que donin resposta a les necessitats de les persones del territori. Alba Jussà ofereix serveis en els àmbits del lleure, la sensibilització, el voluntariat, la inserció laboral i l'habitatge.

Centre ocupacional

És un equipament d'acolliment diürn que ofereix atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. És un espai obert que a la vegada pretén participar amb i en el territori per a promocionar la sensibilització i la integració social.

  • Serveis que s’ofereixen:

    • Servei de Teràpia Ocupacional: és l'alternativa a la Integració laboral d'aquelles persones que no poden incorporar-se al sistema ordinari de treball, ni a un Centre Especial de Treball.

    • Servei Ocupacional d'Inserció: ofereix aprenentatges per les persones amb discapacitat que en un futur pròxim poden obtenir un lloc de treball.

Pisos vinculats a itineraris d'Inserció Laboral (PIL)

Pisos adreçats a joves de 16 a 21 anys vinculats a itineraris d'inserció laboral (PIL). Acompanyem els joves en el seu itinerari formativo-laboral i en tot el seu procés d'emancipació.

Club Social: Servei de Lleure Salut Mental

Servei que es constitueix com un recurs d'inclusió social adreçat a persones amb malaltia mental mitjançant activitats de lleure. A través de les activitats de lleure es vol oferir un suport social a les persones per tal de fomentar la participació social i comunitària i per tant l'arrelament i identificació amb el propi entorn, i alhora potenciar nous vincles afectius i ampliar la xarxa relacional de la persona.

  • Què fem?

- Activitats organitzades i que parteixen de la pròpia estructura del pre-Club: tallers (cuina, videofòrum, caminades...)

- També participem en activitats que es realitzen a la zona, potenciant la participació en la xarxa associativa i l'ús de recursos comunitaris: visites a exposicions, biblioteca, sortides a fires, cinema, festivals, visites a pobles.

- Les activitats es planifiquen i valoren trimestralment entre tots a través de l'Assemblea, on ens basem amb la metodologia participativa en la qual les persones decideixen les activitats que volen fer.

  • Horari:

De dilluns a dissabte de 10:30h a 13:30h.

Voluntariat

Potenciem el Voluntariat Europeu amb enviament i acollida de joves europeus que reforcen el paper de les entitats socials i donen suport a les necessitats del territori.

Inserció laboral

Busquem activitats empresarials d'economia social per generar ocupació. Actualment estem realitzant el treball de rentat de cotxes per a empreses i particulars, neteja de locals i elaboració de lots gastronòmics amb productes del Pallars. Per a més informació podeu contactar amb nosaltres.

Habitatge

Oferim suport a l'autonomia a la pròpia llar a través del Servei d'Atenció a la Vida Independent (SAVI) i també en la resta d'àmbits gràcies a l'assistència personal. 

Sensibilització

Realitzem accions de sensibilització contra l’estigma en Salut Mental amb la coordinació de Salut Mental Catalunya i l’Associacionisme del territori per promoure una consciència social que contribueixi a la màxima inclusió i a millorar la qualitat de vida de les persones del Pallars Jussà. 

Altres serveis destacats

Des d'Alba Jussà oferim altres serveis i projectes com:

Camps de treball per a joves de tota Catalunya.

Gestió d'una botiga de llibres de segona mà a la Pobla de Segur en col·laboració amb l'Ajuntament de la Pobla de Segur: "El Jardí dels Llibres". Horari: divendres tarda i dissabtes tot el dia.

Assessorament i suport a famíies:
  • Grups de suport i espais de formació per famílies i professionals
  • Suport al Grup d'Ajuda Mútua en primera persona en Salut Mental
  • Suport al Grup d'Ajuda Mútua per a famílies en Salut Mental
Projecte Llavors d'Oportunitats: Un projecte que pretén generar ocupació gràcies a la recuperació de llavors tradicionals del Pallars (actualment s'ha creat un banc de llavors amb més de 30 varietats) i l'elaboració d'un producte agroalimentari per comercialitzar.