INTRANET - ALBA AL NÚVOL.

Us presentem dos nous espais virtuals de l'Associació Alba: la intranet i Alba al núvol.

 

La Intranet.

A la Intranet trobareu diferents espais vituals que et permetran descarregar fitxers, realitzar incidències, etc., i diverses eines informàtiques com realitzar la teva signatura del correu electrònic, trobar cotxe pels teus desplaçaments o cercar persones de l'entitat, entre altres. 

 

- Com accedeixo a la Intranet de l'entitat?

Per accedir a la Intranet de l'entitat, s'ha de tenir un compte de correu electrònic de l'Associació Alba.

Accedeix a la Intranet de l'Associació Alba


 

Alba al núvol.

Alba al núvol és un espai virtual intern en el qual que consisteix en traslladar les eines informàtiques a la xarxa, on através del correu electrònic d'Alba, pots accedir al drive, a una plataforma de calendaris o d'organitzador de tasques, entre altres eines. 

Gràcies a Alba al núvol s'ha: 

  1. Millorat l’eficiència i l’eficàcia personal dels professionals.

  2. Facilitat la comunicació i la cooperació entre professionals.

  3. Integrat els recursos informàtics de l’Associació Alba.

  4. Reduit les despeses d’informàtica. 

 

Per a què em serveix? 

  1. Treballar ràpidament i còmoda.

  2. Alliberar hores de tasques tedioses.

  3. Reorganitzar i endreçar els documents.

  4. Aprendre informàtica al núvol. 

 

Una nova eina: el DRIVE

El Drive és una eina informàtica que trobaràs dins de la Intranet i que s'inclou dins d'Alba al núvol. Seguidament us deixem una guia per saber com utilitzar-lo.

Guia pràctica per utilitzar el Drive