RELACIONS LABORALS.

Clicka a de cada icona per conèixer tota la informació relacionada amb el contracte, la nómina i l'uniforme:

                        

    CONTRACTE                     NÓMINA                        UNIFORME


Documents bàsics de l'Associació Alba que has de conèixer!


Manual d'acollida dels professionals

Hem elaborat un manual d'acolliment per a professionals perquè tinguis tota la informació de l'entitat i puguis posar-t'a el dia i conèixer-nos millor. Llegint aquest manual coneixeràs el nostre conveni laboral propi, el carnet d'avantatges per a professionales, normes bàsicas que has de conèixer, com funciona la nòmina, que és el Fons Social, quin és el nostre comitè d'empresa i el funcionament bàsic de nustro protocol per a la prevenció de l'assetjament sexual. 

Llegeix el manual d'acollida dels professionals 


Conveni laboral, taules salarials i grups professionals.

Hem elaborat un nou conveni laboral on hi consten les taules salarials i els grups professionals de l'entitat. A la Intranet dins l'apartat de Relacions Laborals > Conveni Laboral, el trobaràs disponible en format extens o en lectura fàcil i en català i castellà. 

Llegeix el conveni laboral de l'Associació Alba


Guia per fomentar la igualtat d'oportunitats en la selecció de personal.

Document emmarcat dins del pla d'igualtat del Grup Alba. Aquesta guia recull un conjunt de vuit fases per garantir un procés de selecció igualitari. Les fases estan orientades a assegurar que els professionals de l’orientació i la inserció no cometin discriminacions en l’àmbit laboral especialment en la selecció de personal. 

Consulta la Guia per fomentar la igualtat d'oportunitats en la selecció de personal 


 Llei Orgànica de Proteció de Dades (LOPD).

La LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal) regula la utilització de les dades personals i com s'han d'utilitzar.

Descarrega't la Llei Orgànica de Protecció de Dades

 

Política de Seguretat de Personal per al Tractament d'Imatges Personals. 

Aquesta Política de seguretat estableix les obligacions i procediments que ha de seguir el personal de l’organització, tant propi com extern, que tracta dades personals en el desenvolupament de la seva activitat i es basa en el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Descarrega't la versió curta del document

Descarrega't la Política de Seguretat de Personal per al Tractament d'Imatges - Versió llarga
 

 Fons Social.

Els Fons Socials de l'entitat serveixen per fer front a pagaments de nòmines i proveïdors en cas de retards en els pagament de l'administració. Aquests fons té efectes vinculants a tota la plantilla de treballadors de l'Associació Alba, tant els actuals com aquells que es puguin incorporar en un futur.

Informa't sobre el Fons Social


 Prevenció de Riscos.

Realitzem una sèrie d'accions per prevenir els riscos laborals al teu lloc de treball:

  • Entrega de les normes de seguretat i emergència del teu lloc de treball.
  • Entrega dels Equips de Protecció Individual (en cas necessari)
  • Programació de la revisió mèdica:
    • Durant mesos de juny i juliol.
    • Excepció: el primer mes de contracte en cas de serveis de l'àrea de treball, Cuina i restaurant i torns de nocturnitat.
  • Programació de formació inicial de riscos laborals

* Consulta al teu gestor perquè et faciliti els equips, informació i dates de formació i revisió.

Llegeix el document sobre els accidents laborals

 


 Pla Igualtat.

Constituim els Plans d'Igualtat, una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la stiuació d'homes i dones en l'organització. En el Pla també s'hi recullen les accions que s'han dut a terme en formació als treballadors, la participació igualitària, la conciliació laboral i personal o la gestió organitzativa igualitària d'Alba.

Coneix el pla d'Igualtat de l'Associació Alba


 

Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de gènere, d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació sexual en el treball.

En aquest protocol podràs trobar-hi com prevenir, detectar i actuar davant d'una situació d'assetjament sexual i per raó de gènere, d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació sexual en el treball. El protocol és aplicable a totes les persones treballadores vinculades a l'Associació Alba. També podràs torbar-hi les funcions de la Comissió d'Igualtat en cas d'assetjament. 

Llegeix el protocol de prevenció i abordatge de l'assetjament
 


Contractes.

Presentació sobre la contractació

Contracte Indefinit

Contracte TemporalReglaments de règim intern

A continuació exposem els diferents reglaments de règim intern necessaris pel bon funcionament i convivència en el lloc laboral. 

Decàleg laboral del Grup Alba 

Normes i recomanacions de l'ús del transport 


Permisos retribuïts Formulari d'incidències laborals i/o suggeriments.

A través d'aquest formulari ens podeu fer arribar incidències laborals o fer suggeriments i millores relacionades amb l'àmbit laboral a l'entitat. 

Entra al formulari 

Política de qualitat 

Consulta la nostra política de qualitat amb el proveïment de la certificació ISO 9001:2015 i l'aplicació del nostre Codi Ètic de Bones Pràctiques i Bon Govern.

Consulta la política de qualitat