Des del Grup Alba treballem pel dret a l'habitatge de totes les persones, tal i com s'estableix a l'article 19 de la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat que defensa el dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat.

Des de l'Àrea d'Habitatge advoquem per un model centrat en la persona (PCP), la qual ha de poder escollir on vol viure i amb qui, i tenir accés a un habitatge digne amb el suport que necessiti per a la seva autonomia.

 

La Llar Aleix

Situada al centre de Tàrrega la Llar Aleix acull a 36 persones en habitacions individuals. Compta amb una sala polivalent, menjador, cuina, sala d'estar, etc. Les persones que hi viuen realitzen activitats durant el dia a l'Associació Alba o bé treballen en alguna activitat el Centre Especial de Treball. Són com una petita gran família. L'edifici és un antic alberg de joventut cedit per l'Ajuntament de Tàrrega a l'Associació Alba.

Segueix les activitats de la Llar Aleix al seu bloc: www.canaleix.blogspot.com

 

La Llar Alba

Situada en una petita, però acollidora, casa de planta baixa situada molt a prop de les instal·lacions de l'Associació Alba. Hi conviuen 17 persones, algunes d'elles amb força necessitats de suport i mobilitat reduïda. La vida es fa a la sala d'estar on s'hi realitzen les activitats, s'hi veu la tele, es fa conversa o s'escolta música. La cuina, el menjador i la terrassa són els espais comuns on les persones comparteixen el seu dia a dia.

Segueix les activitats de la Llar Alba al seu bloc: www.raconetdelallaralba.blogspot.com


Serveis que oferim:

 • Allotjament.
 • Acolliment i convivència.
 • Manutenció.
 • Atenció i cura personal.
 • Suport a la salut i seguretat personal a la llar.
 • Foment dels hàbits d'autonomia personal.
 • Convivència i foment de les relacions interpersonals i socials.
 • Foment de l'oci i el lleure.
 • Assessorament i supervisió.
 • Atenció conductual.
 • Vetllem per la implicació de la família, no tan sols en el projecte de vida de la persona, sinó en la millora del funcionament del servei. Fem trobades amb famílies, entrevistes personalitzades, etc.

Com ens organitzem?

 • Al llarg de la setmana, durant la tarda, es duen a terme diferents projectes, desenvolupats a partir de les demandes i necessitats de les persones: tallers de reciclatge, música, cuina, manualitats, anar a mercat, cinema, entre d’altres.
 • Setmanalment es duu a terme una assemblea entre els habitants de la llar on es posen en comú les activitats que es volen realitzar, dubtes i esdeveniments que hagin passat.
 • Es realitzen també activitats i/o suports temporals gràcies al coneixement i la tasca dels nostres AMICS voluntaris.
 • Comptem amb un equip de professionals qualificats i en constant formació que actuen com a facilitadors de la vida quotidiana. Un equip amb un alt nivell d’implicació i amb l’ètica, com a eix vertebrador de la seva tasca.

Servei de Suport a la Llar

El Servei de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar de l'Associació Alba inicia el seu treball l'any 2002. És un programa adreçat a persones que necessiten diferents tipus de suport per desenvolupar en una vida autònoma tant en la pròpia llar com en la comunitat. La població objecte d'atenció són persones amb discapacitat intel.lectual o amb malaltia mental, amb edat compresa entre els 18 i els 65 anys, amb un grau de discapacitat a partir del 33%, que visquin en pisos o vulguin viure soles, en parella o amb altres persones i que necessitin de suport.

Actualment estem atenent a 14 persones de l'Urgell i Segarra i 5 més a l'àrea del Pallars Jussà.

- Aspectes que es treballen:

A la llar:

 • Organització d'àpats: menús i compres
 • Reparacions i altres: identificació i solucions (contacte amb professionals, pressupostos...)
 • Neteja de la llar: planificació
 • Gestions diverses: control de rebuts, pagaments diversos, relacions amb la comunitat de veïns, etc.

A nivell personal:

 • Higiene personal.
 • Desenvolupament i/o manteniment de capacitats cognitives.
 • Relacions interpersonals.

A nivell de la comunitat:

 • Ús de serveis i recursos dins la comunitat
 • Participació en activitats de caire lúdic
 • Vinculació amb entitats i/o associacions

 

Servei d'Atenció Domiciliària 

Què és el Servei d'Atenció a Domicili? 

És un servei per a persones o famílies que necessiten una ajuda puntual o continuada per realitzar les tasques de la vida diària i que volen continuar vivint a casa seva.

 

 

Qui el pot demanar?

 • Persones amb discapacitat o situació de dependència.
 • Persones grans.
 • Infants i joves amb necessitats de suport.
 • Famílies amb problemàtiques especials.

 

Quins serveis oferim?

 • Higiene personal
 • Acompanyaments mèdics i de salut
 • Mobilitzacions. 
 • Suport i acompanyament en gestions i encàrrecs diaris.
 • Suport en les tasques de la llar.
 • Menjar a domicili i seguiment d'una alimentació saludable
 • Atenció psicològica.
 • Teleassistència.
 • Servei de neteja del domicili.
 • Servei de bugaderia
 • Servei de jardineria
 • Manteniment i reparacions