La responsabilitat social és la “manera de pensar i actuar” de les organitzacions per contribuir a un model de desenvolupament sostenible. Des de l'Associació Alba pensem que és imprescindible treballar el nostre compromís social d'una forma transversal i que aquest ha de tenir incidència més enllà del nostre àmbit de treball que és pròpiament l’atenció de les persones.

Per això, vetllarem per incloure una visió ètica en els àmbits en què la nostra acció té un impacte:

  1. Atenció a les persones
  2. Sostenibilitat ambiental
  3. Finançament i gestió econòmica
  4. Relacions laborals
  5. Transparència i bon govern

L'any 2017 hem estat seleccionades amb 15 PIMES per participar al programa RSE.PIME un programa d’implantació de la Responsabilitat Social a les PIMES catalanes, promogut per Respon.cat, el Consell de Cambres de Comerç i el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. A través de 5 sessions amb l'acompanyament d'un consultor expert hem el·laborat una guia que recull un llistat de bones pràctiques en RSC i hem definit un pla de treball. 

Som membres de respon.cat
 

 

 VEURE GUIA PDF            

ATENCIÓ A LES PERSONES

El document  “L’ètica d’alba” és un primer pas cap a convertir-nos en una entitat ètica, responsable i compromesa.  Recull els valors de l’entitat i promou actituds de cara a l’atenció a les persones.

Ha estat elaborat amb la col·laboració de gairebé 100 professionals de tots els serveis de l’entitat que han participat en 5 sessions pràctiques. Per tal que s’instauri amb èxit, també s’ha fet una guia d’implantació on s’inclouran diferents accions a fer des de cada àrea i/o servei i el seu seguiment.

 

VEURE DOCUMENT L'ÈTICA D'ALBA

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Des del projecte Alba Verda definim accions i mesures que portem a terme com a entitat per a tenir cura i ser respectuosos amb el medi ambient. Aquestes accions inlcouen aspectes vinculats amb:

  • Ús sostenible de recursos
  • Iniciatives d'estalvi energètic
  • Prevenció de la contaminació
  • Gestió de consums i residus

 

BENESTAR LABORAL

La qualitat en el treball és la clau per a fer la feina ben feta. Per això, fomentarem el projecte “Alba Deixa Empremta” (benestar laboral) vetllant per implantar un nou marc laboral, incentivant la formació, mantenint i millorant els espais de treball, fomentant la participació i promovent millores socials. A més, també apostarem per desenvolupar accions de promoció i prevenció de la salut que fomentin hàbits saludables i vetllin per la salut emocional.

FINANÇAMENT I GESTIÓ ECONÒMICA

La sostenibilitat i l’equilibri pressupostari de la nostra entitat i dels nostres serveis és una prioritat per garantir la viabilitat del projecte social i la transparència i la responsabilitat en són valors imprescindibles. Per això, busquem noves vies per a finançar els nostres projectes i la nostra entitat, ja sigui a partir de particulars o accions col·laboratives i fem una aposta per la banca ètica; potenciem treballar amb proveïdors de l'economia social i de proximitat i definim mecanismes de control interns i externs per garantir una bona gestió dels recursos.

TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

No creiem en les estructures piramidals per això, entenem que la governabilitat de la nostra entitat ha de ser el més participativa possible.  A través dels principis recollits als nostres estatuts i dels valors, normes i bones pràctiques guiem l'actuació dels càrrecs directius i fomentem espais de participació per als diferents col·lectius que formen Alba com les assemblees de persones i serveis del Centre Especial de Treball, els Consells de participació de famílies, l'AMPA d'Escola, l'Assemblea anual de socis, etc.

A través del projecte www.transparent.info incorporem el valor de la transparència i disposem de criteris,eines, models i suport per poder-ho aplicar a les nostres rutines de gestió i comunicació.