Codi Ètic, de bones pràctiques i Bon Govern
 

El Codi Ètic del Grup Alba és resultat d'un procés participatiu

 
  • El document del Codi ètic i de Bones Pràctiques i Bon Govern del Grup Alba ha estat realitzat principalment a partir d’un grup motor format per 27 referents d’ètica dels serveis i entitats del Grup Alba en un procés participatiu que ha durat gairebé un any. 
 
  • El document presentat te com a objectiu d’establir uns criteris clars i comuns que orientin a l’hora de fer, actuar i prendre decisions en l’activitat tant interna com externa del dia a dia de les entitats. 
 
  • L’any 2016 l’Associació Alba ja va elaborar un primer codi ètic d’atenció a les persones i es va iniciar un procés de formació als equips en temes d’ètica i un assessorament extern per part de l'Ester Busquets, Doctora en Filosofia i diplomada en Infermeria, experta en el camp de l'ètica. 
 
  • Els referents d’ètica seran els encarregats de vetllar pel compliment del Codi Ètic i de Bones Pràctiques i Bon Govern, així com detectar possibles males praxis o actuacions compartint-les als espais de deliberació ètica del seu equip i traslladant-les si és necessari a la plenària de referents d’ètica de forma trimestral, a l’equip directiu o bé a l’ERESS (espai de reflexió ètica en serveis socials) del Grup Alba.
 
  • En el nou Codi Ètic s’han establert 7 principis ètics: el principi d’igualtat, autonomia, intimitat, aprenentatge continu, transparència, autogestió i sostenibilitat (social, econòmica i ambiental). 
 
  • També s’han definit quines actuacions i bones pràctiques es duran a terme en relació amb els diferents grups d’interès del Grup Alba: els òrgans de govern i les entitats del Grup Alba, les persones ateses de les entitats del Grup, els professionals, les famílies, les persones de suport o entorn proper, les persones sòcies, els proveïdors, els clients, la ciutadania, les organitzacions socials o l’administració. També han volgut destacar en el document algunes bones pràctiques en relació amb la comunicació i a la captació de fons

 
                  
                    Consulta'l


 
Codigo etico version larga