Som una entitat que es preocupa i pel benestar de totes les persones i, per tant, les relacions personals seran claus en l'àmbit de l'atenció en les persones, però també en l'àmbit laboral.


Vetllarem per implantar i fomentar una sèrie de valors i compromisos que volem que totes les persones del Grup comparteixin i respectin.

El document  “L’ètica d’alba” recull els valors de l’entitati així com les actituds a promoure entre les persones, els professionals i amb els nostres clients i empreses. Ha estat elaborat amb la col·laboració de gairebé 100 professionals de tots els serveis de l’entitat que han participat en 5 sessions pràctiques.