La responsabilidad social es la forma de pensar y actuar de las organizaciones para contribuir a un modelo de desarrollo sostenible. Desde la Asociación Alba pensamos que es imprescindible trabajar nuestro compromiso social de una forma transversal y que ésta debe tener incidencia más allá de nuestro ámbito de trabajo que es propiamente la atención a las personas. 

Por esto, añadiremos también una visión ética en los ámbitos en que nuestra acción tiene impacto: atención a las personas, sostenibilidad ambiental, financiación y gestión, relaciones laborales y transparencia y buen gobierno. 

Además, queremos ser motor de cambio para que las empresas incluyan valores de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) en sus líneas de trabajo para contribuir a generar un territorio más responsable. 

La qualitat en el treball és la clau per a fer la feina ben feta. 

 

Descarrega't la política de qualitat de l'entitat.

 

Deixa el teu dubte o suggeriment a la bústia.

 
Transparència i bon govern

No creiem en les estructures piramidals per això, entenem que la governabilitat de la nostra entitat ha de ser el més participativa possible.  A través dels principis recollits als nostres estatuts i dels valors, normes i bones pràctiques guiem l'actuació dels càrrecs directius i fomentem espais de participació per als diferents col·lectius que formen Alba com les assemblees de persones i serveis del Centre Especial de Treball, els Consells de participació de famílies, l'AMPA d'Escola, l'Assemblea anual de socis, etc.

A través del projecte www.transparent.info incorporem el valor de la transparència i disposem de criteris, eines, models i suport per poder-ho aplicar a les nostres rutines de gestió i comunicació. 

Finançament i gestió econòmica

La sostenibilitat i l’equilibri pressupostari de la nostra entitat i dels nostres serveis és una prioritat per garantir la viabilitat del projecte social i la transparència i la responsabilitat en són valors imprescindibles.
Per això, busquem noves vies per a finançar els nostres projectes i la nostra entitat, ja sigui a partir de particulars o accions col·laboratives i fem una aposta per la banca ètica; potenciem treballar amb proveïdors de l'economia social i de proximitat i definim mecanismes de control interns i externs per garantir una bona gestió dels recursos.

CONSULTA LES ÚLTIMES AUDITORIES I EL RESUM DE LES DADES ECONÒMIQUES DE L'ENTITAT.

La qualitat en el treball és la clau per a fer la feina ben feta. Per això, fomentarem el projecte “Alba Deixa Empremta” (benestar laboral) vetllant per implantar un nou marc laboral, incentivant la formació, mantenint i millorant els espais de treball, fomentant la participació i promovent millores socials. A més, també apostarem per desenvolupar accions de promoció i prevenció de la salut que fomentin hàbits saludables i vetllin per la salut emocional.

DESCARREGA'T EL CONVENI LABORAL D'ALBA EN LECTURA FÀCIL. 
Document en lectura fàcil on es resumeixen totes les informacions, drets i deures que s'estableixen entre professionals i el Grup Alba. 

DESCARREGA'T DEL CONVENI LABORAL PUBLICAT AL BOP 
Document acreditatiu oficial del conveni laboral d'Alba on s'especifiquen condicions, taules salarials i altres aspectes relacionats amb els drets i deures del treballador i entitat. 

DESCARREGA'T LA POLÍTICA DE QUALITAT DE LENTITAT.

Sostenibilitat ambiental

Des del projecte Alba Verda definim accions i mesures que portem a terme com a entitat per a tenir cura i ser respectuosos amb el medi ambient. Aquestes accions inlcouen aspectes vinculats amb:

  • Ús sostenible de recursos
  • Iniciatives d'estalvi energètic
  • Prevenció de la contaminació
  • Gestió de consums i residus

 

L'any 2017 hem estat seleccionades amb 15 PIMES per participar al programa RSE.PIME un programa d’implantació de la Responsabilitat Social a les PIMES catalanes, promogut per Respon.cat, el Consell de Cambres de Comerç i el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. A través de 5 sessions amb l'acompanyament d'un consultor expert hem el·laborat una guia que recull un llistat de bones pràctiques en RSC i hem definit un pla de treball. 

Som membres de respon.cat
 

 

 VEURE GUIA PDF            

Utilizamos cookies para ayudar a proporcionarle la mejor experiencia posible en la web. Al utilizar este sitio, usted acepta el uso de cookies. Más información
Configuración cookies